• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Praca banku

  Wiskitki, 16.03.2019 r.

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Wiskitkach informuje, że  w związku ze wzmożoną ochroną przed zachorowaniami na choroby zakaźne oraz decyzjami Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w Banku może przebywać jednocześnie  troje klientów. Pozostałe osoby prosimy o oczekiwanie  na zewnątrz.

  Kasa Banku od dnia 17 marca 2020 r. czynna w godz. 8-13.

  Zamknięcie ostatniej sesji wyjściowej 13:30.

  Za utrudnienia przepraszamy.

   
 • Komunikat UKNF

   

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego OSTRZEGA! Bądź odporny!!!

   

   
 • Mikrorachunek podatkowy

  Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje mikrorachunek podatkowy.

  Więcej informacji w pliku PDF

   
 • Bezpieczeństwo kart

  W przypadku utraty karty na skutek zagubienia lub kradzieży, Użytkownik karty powinien niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia, dzwoniąc na nr:

  (+48) 828 828 828.

  Następnie należy potwierdzić zastrzeżenia na piśmie w siedzibie banku w ciągu 7 dni od dokonanego zastrzeżenia telefonicznego.
  W Systemie Zastrzegania Kart, którego operatorem jest Związek Banków Polskich, zastrzeżeń można dokonywać z każdego miejsca na świecie, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Posiadacz karty po wypowiedzeniu nazwy banku zostanie, dzięki technologii rozpoznawania mowy, przekierowany do właściwej infolinii wydawcy.

   
 • Bezpieczeństwo Internet Bankingu

   W celu zachowania bezpieczeństwa system stosuje różne zaawansowane rozwiązania techniczne.

  Hasła związane z technologią bezpieczeństwa

  • Identyfikator klienta – unikalny numer nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez bank w chwili uruchomienia usługi.
  • Hasło dostępu – indywidualne hasło dostępu klienta do serwisu Internet Banking, ustalone przez niego przy pierwszym logowaniu. Musi mieć, co najmniej 8 znaków i musi w nim wystąpić, co najmniej jedna duża litera, jedna mała litera i jedna cyfra.
  • Silne uwierzytelnianie klienta - uwierzytelnianie w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii: wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik), posiadanie (coś, co posiada wyłącznie użytkownik) i cechy klienta (coś, czym jest użytkownik), niezależnych w tym sensie, że naruszenie jednego z nich nie osłabia wiarygodności pozostałych, które to uwierzytelnianie jest zaprojektowane w sposób zapewniający ochronę poufności danych uwierzytelniających. Hasło dostępu posiadane przez klienta jest uzupełniane przez kod przesłany za pomocą SMS (klienci indywidualni) lub za pomocą aplikacji nPodpis (klienci Internet Bankingu dla Firm).

  Połączenie z Bankiem chronione jest protokołem szyfrującym SSL/TLS. Silne uwierzytelnianie pozwala na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela.

  Przy próbie odświeżenia strony przez klienta wykonywana jest operacja wylogowania.

  Każdy system operacyjny (również oprogramowanie) wymaga stałych aktualizacji poszczególnych komponentów. Jest to konieczne ze względu na pojawiające się w różnych elementach systemu luki, które mogą stanowić zagrożenie dla komputera oraz wykonywanych na nim czynności.

  Za bezpieczeństwo środowiska, na którym pracuje program, odpowiada Klient.

  Więcej…