Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków

W związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Bank Spółdzielczy w Wiskitkach informuje, że podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami, jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.
adres:  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/arbitraz

 

Do pobrania:

Zasady składania reklamacji.pdf

Formularz reklamacji.pdf

Zasady składania reklamacji dot. kart płatniczych.pdf

Formularz reklamacji kart dla klientów indywidualnych.pdf

Formularz reklamacji kart dla klientów instytucjonalnych.pdf