Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi składając zlecenia płatnicze do wysokości dostępnych środków, z uwzględnieniem należnych Bankowi prowizji i opłat, a w przypadku operacji dokonywanych przy użyciu karty lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu dodatkowo z uwzględnieniem dziennych limitów wypłat gotówki i limitów operacji bezgotówkowych, limitów dla usługi BLIK określonych odpowiednio przez posiadacza rachunku lub Bank.
W przypadku braku dostępnych środków na rachunku w wysokości określonej w ust. 1 złożone zlecenie płatnicze nie zostanie zrealizowane.

  Rachunek nie może być wykorzystywany przez posiadacza rachunku do dokonywania transakcji sprzecznych z prawem, w tym transakcji w ramach uczestnictwa w grach hazardowych w sieci Internet, których organizator nie uzyskał zezwolenia wymaganego zgodnie z ustawą o grach hazardowych.

  Rachunek VAT może zostać obciążony lub uznany wartością odpowiadającą kwocie podatku VAT lub z innego tytułu, na zasadach i w przypadkach określonych w Prawie bankowym i Ustawie VAT.