Drukuj

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia:

Główne cechy Podstawowego Rachunku Płatniczego:


W celu otwarcia podstawowego rachunku płatniczego należy wypełnić wniosek o otwarcie PRP wraz załącznikiem do wniosku, a następnie złożyć w dowolnej placówce Banku.

   Wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego.

   Oświadczenie Banku dotyczące przetwarzania danych osobowych.

   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem znajduje się w Tabeli Prowizji i Opłat.