Ogłoszenie o podmiotach uprawnionych do dostępu do informacji chronionych tajemnicą bankową.

  Wiskitki, 28 maja 2019 r.

 

                                                                                  

 

INFORMACJA

 

Bank Spółdzielczy w Wiskitkach, działając zgodnie z art.111b Ustawy Prawo bankowe, zawiadamia o przedsiębiorcach mających dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe, bank powierzył wykonywanie określonych czynności w zakresie świadczenia usług informatycznych firmie:

Zakład Usług Informatycznych NOVUM Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży,

18-400 Łomża, ul. Spokojna 9A, .

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

 w Wiskitkach