Rozwój  globalnej  sieci  Internet  tworzy  miejsce  do  powstawania  nowych  usług.  Jedną  z  nich jest  Internet  Banking,  poprzez  który  można  kontrolować  swój  rachunek  o  dowolnej  porze, z dowolnego  miejsca.  Bez  problemu  klient  może  dokonać  podstawowych  transakcji związanych z rachunkiem lub sprawdzić stan swoich oszczędności.
Internet  Banking  to  bezpieczeństwo  wszystkich  operacji,  jakie  można  wykonać  za  pomocą własnego  komputera.  Bardzo  cenimy  Państwa  czas,  dlatego  mamy  nadzieję,  że  możliwości, jakie  daje  serwis  Internet  Banking,  w  pełni  zaspokoją  oczekiwania  naszych  Klientów.
Tu zawsze każdy jest pierwszy w kolejce.

Rozwój  globalnej  sieci  Internet  tworzy  miejsce  do  powstawania  nowych  usług.  Jedną  z  nich jest  Internet  Banking,  poprzez  który  można  kontrolować  swój  rachunek  o  dowolnej  porze, z dowolnego  miejsca.  Bez  problemu  klient  może  dokonać  podstawowych  transakcji związanych z rachunkiem lub sprawdzić stan swoich oszczędności.
Internet  Banking  to  bezpieczeństwo  wszystkich  operacji,  jakie  można  wykonać  za  pomocą własnego  komputera.  Bardzo  cenimy  Państwa  czas,  dlatego  mamy  nadzieję,  że  możliwości, jakie  daje  serwis  Internet  Banking,  w  pełni  zaspokoją  oczekiwania  naszych  Klientów.
Tu zawsze każdy jest pierwszy w kolejce.


Internet Banking umożliwia:

 •   Sprawdzenie stanu rachunku
 •   Wykonywanie przelewów
 •   Tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
 •   Zakładanie i likwidowanie lokat
 •   Uzyskanie informacji o lokatach
 •   Uzyskanie informacji o kredytach
 •   Składanie zleceń okresowych
 •   Śledzenie historii operacji
 •   Wydruk potwierdzenia wykonania operacji
 •   Eksport i wydruk wyciągów
 •   Przeglądanie i obsługę kart lokalnych i On-Line  
 •   Otrzymanie i opłacanie w formie elektronicznej rachunków i faktur od wielu Usługodawców